Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Mod odmora

Igrači kojima treba odmor od igre iz bilo kog razloga i ne mogu naći čuvare računa mogu aktivirati mod odmora u podešavanjima računa. Maksimalno trajanje odmora je 21 dan, minimum je 3. Naravno broj dana ovisi i od brzine servera, formula je dani/brzina.

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije aktivacije su:

 • Nema odlazeće vojske
 • Nema dolazeće vojske u sela/doline
 • Nema pojačanja kod drugih igrača
 • Nema pojačanja od drugih računa u selima ili dolinama koje pripadaju vašem računu
 • Nema selo sa svjetskim čudom
 • Nema sela sa artefaktom
 • Nema početničke zaštite
 • Nema vojske u vašim zamkama
 • Račun nije u procesu brisanja

Ova pravila su uvedena kako se igrači ne bi mogli sakriti u modu odmora, npr. kada ste pod napadima ili napadate nekoga. Također, ne možete zaštititi svjetsko čudo ili artefakt aktiviranjem moda odmora.

Kada ispunite te uvjete i odlučite aktivirati mod odmora, prvo što je potrebno napraviti je da izaberete koliko dana će trajati odmor. Možete iskoristiti do 21/brzina dana odmora tokom partije. Npr. na serveru brzine x2 možete iskoristiti do 11 dana (21/2 = 10.5, zaokruženo na 11). Pazite da ne pogriješite ovdje, jer kada mod odmora počne ne možete promijeniti njegovo trajanje, osim da ga prekinete trenutno koristeći 10 zlatnika. Ako odlučite prekinuti mod odmora sa zlatom dobit će te nazad sve neiskorištene dane (npr. ako započnete odmor u trajanju od 10 dana i odmah ga prekinete, prvi dan ste već iskoristili što znači da će te dobiti nazad 9 dana). Ako ne prekinete mod odmora ranije on će se završiti nakon što prođe onoliko dana koliko ste izabrali za trajanje odmora.

Tokom moda odmora:

 • Vaša sela i doline ne mogu biti napadnuti
 • Drugi igrači mogu vidjeti da ste u modu odmora
 • Vaša sela mogu biti dodana na pljačkaški popis drugih igrača, ali ne mogu biti opljačkana
 • Vaša vojska može umrijeti od gladi

Ne možete:

 • Slati vojsku drugim igračima
 • Dobivati vojsku od drugih igrača
 • Raditi avanture sa herojem.
 • Započinjati izgradnju
 • Započeti obuku nove vojske
 • Započeti slavlje u gradskoj vijećnici
 • Započeti slavlje u pivari
 • Koristiti tržnicu (osim NPC trgovine koja i dalje radi)
 • Započeti nova istraživanja u akademiji
 • Započeti unaprjeđenja u kovačnici
 • Koristiti aukcije
 • Pridružiti se ili napraviti novi savez
 • Započeti proces brisanja računa
 • Napraviti nove trgovačke rute

Možete:

 • Prekinuti mod odmora u bilo kojem trenutku sa zlatom
 • Razmijeniti srebro u zlato

Dodatne informacije:

 • Dnevne nagrade se obnavljaju u uobičajeno vrijeme
 • Akcije koje ste naredili prije aktiviranja moda odmora će se nastaviti  odvijati (uključujući obuku vojske, izgradnju, glavnog zidara i postojeće trgovačke rute)
 • Info polje prikazuje obavijest o modu odmora i sadrži link do stranice za prekidanje odmora
 • Brisanje uslijed neaktivnosti je zaustavljeno tokom moda odmora
 • Cijena "prekidanja odmora" prije završetka istog je 10 zlatnika
 • Glavni zidar će započeti izgradnju građevina kada su uvjeti ispunjeni
 • Prozor za kupovinu zlata će biti prikazan ako pokušate prekinuti odmor sa nedovoljno zlata

U podešavanjima računa možete pronaći opciju za mod odmora. Ne možete aktivirati mod odmora dok svi uvjeti nisu ispunjeni. Uvjeti koji nisu ispunjeni su prikazani crvenom bojom. Kada su svi uvjeti ispunjeni možete iskoristiti -/+ da izaberete koliko dana želite trajanje odmora.

vacation mode


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne

Je li odgovor lako razumljiv?

Da   Neutralno   Ne

Je li prijevod dobar?

Da   Neutralno   Ne