Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Bonusi saveza

Kratak opis:

Igrači iz saveza mogu donirati resurse kako bi otključali razne bonuse za sve igrače u savezu. Postoje 4 vrste bonusa i svaki od njih ima 5 razina koje se mogu otključati a koje postupno povećavaju učinak bonusa.

U nastavku možete vidjeti koji su bonusi dostupni i koji su njihovi učinci:

 • Obuka: treniranje vojske u svim zgradama koje treniraju vojsku je brže.
 • Filozofija: kulturni bodovi se proizvode brže. (Ne utiče na proslave u gradskoj vijećnici ).
 • Metalurgija: snaga vojske (u napadu i obrani) se povećava u odnosu na razinu nadogradnje u kovačnici.
 • Trgovina: trgovci imaju veći kapacitet.
Učinci
Učinak svakog od bonusa ovisi o njegovoj razini:

Razina

Obuka Filozofija Metalurgija Trgovina
Razina 0 0 % 0 % 0 % 0 %
Razina 1 2 % 2 % 2 % 20 %
Razina 2 4 % 4 % 4 % 40 %
Razina 3 6 % 6 % 6 % 60 %
Razina 4 8 % 8 % 8 % 80 %
Razina 5 (maks) 10 % 10 % 10 % 100 %Otključavanje bonusa

 • Svaka razina zahtijeva različitu količinu resursa za otključavanje - što je veća razina, veća je količina.
 • Sva 4 bonusa imaju iste uslove i vremena nadogradnje.
 • Nakon što su igrači doprinijeli potrebnu količinu resursa, počinje odbrojavanje za otključavanje razine. Količina i vrijeme ovise o razini.
 • Osim toga, postoji ograničenje koliko resursa svaki igrač može doprinijeti svaki dan, ovisno o razini najrazvijenijeg bonusa u savezu.
 • Nije važno koji su resursi donirani. Izračunava se samo ukupni iznos, a ne vrsta resursa.
 • Resursi se ne mogu doprinijeti kada je sljedeća razina u procesu otključavanja.Vrijeme, ograničenja i potrebne donacije za otključavanje svake razine prikazane su u donjoj tablici:

Trenutačna razina bonusa Vrijeme nadogradnje Potrebne donacije Ograničenje donacije
Razina 0 na razinu 1 24 sata ( / brzina) 2.400.000 res 300.000 res (* brzina)
Razina 1 na razinu 2 48 sata ( / brzina) 19.200.000 res 400.000 resursa (* brzina)
Razina 2 na razinu 3 72 sata ( / brzina) 38.400.000 res 550.000 res (* brzina)
Razina 3 na razinu 4 96 sati ( / brzina) 76.800.000 res 750.000 res (* brzina)
Razina 4 na razinu 5 120 sati ( / brzina) 153.600.000 res 1.000.000 res (* brzina)
Od razine 5 --- (najviša razina) --- (najviša razina) --- (najviša razina)


Za 3 zlata, možete utrostručiti svoju donaciju. Na primjer, donacija 10.000 resursa će se računati kao 30.000 - ali još uvijek ne možete ići preko ograničenja donacija na ovaj način.


Važne napomene

 • Bonus obuke je pomnožen s odgovarajućim učincima herojevih predmeta (kacigom najamnika itd.).
 • Bonus filozofije računa kulturne bodove, koje proizvode samo zgrade i kacige heroja. Umjetnine, proslave gradske vijećnice i nagrade dnevnih zadataka nemaju korist od bonusa saveza.
 • Bonus od metalurgije se množi sa nadogradnjom kovačnice.
 • Bonus trgovine se množi sa učinkom ureda za trgovinu.
  Primjer:
  Kapacitet galskog trgovca = 750
  Kapacitet sa bonusom razine 3: 750 * 1,6 = 1.200
  Kapacitet sa bonusom razine 3 i razinom 20 ureda za trgovinu: 750 * 1,6 * 3 = 3.600Nakon što je bonus otključan, aktivan je za sve igrače u savezu, uz neke iznimke za nove igrače:

Trenutačna razina bonusa Dostupno za nove igrače
Razina 0 odmah
Razina 1 odmah
Razina 2 nakon 24 sata ( / brzina)
Razina 3 nakon 48 sati ( / brzina)
Razina 4 nakon 72 sata ( / brzina)
Razina 5 nakon 96 sati ( / brzina)


Primjer: savez ima bonus metalurgije razine 3 na serveru x3 brzine. Igrač koji se pridruži savezu dobiva bonus za svoje postrojbe nakon 16 sati (48/3) od pridruživanja.

 

Distribucija obrambenih bodova

Kratak opis

Obrambeni bodovi su dodijeljivani vlasniku obrambenog naselja, iako su sve obrambene jedinice bile pojačanja od ostalih igrača. To je promijenjeno tako da su obrambeni bodovi podijeljeni među svim braniteljima na temelju potrošnje hrane obrambenih jedinica koje su sudjelovale u obrani naselja.

Izračun obrambenih bodova prikazan je u donjem primjeru:

Igrači Vojska Potrošnja hrane Obrambeni bodovi prije Obrambeni bodovi sada
Igrač A (napadač) 1.200 gorštaka 1.200 -- --
Igrač B (branitelj - vlasnik naselja) 1.000 falangi 1*1.000 = 1.000 1.200 300 (25 %)
Igrač C
(pojačanje 1)
1.000 falangi 1*1.000 = 1.000 0 300 (25 %)
Igrač D
(pojačanje 2)
1.000
paladini
2*1.000 = 2.000 0 600 (50 %)


Kao što možete vidjeti, igrač koji je pojačao naselje s 1.000 paladina, dobit će više obrambenih bodova. Općenito, to znači da će aktivni branitelji koji često šalju pojačanja drugim igračima dobit više priznanja za svoje napore, a također će imati priliku uspeti se na vrh ljestvica statistika.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne

Je li odgovor lako razumljiv?

Da   Neutralno   Ne

Je li prijevod dobar?

Da   Neutralno   Ne