Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Regije i pobjednički bodovi

Od 2014. godišnji specijal igra se na karti drevne Europe podijeljene na  87 regija. U specijalu 2017., Fire and Sand, karta je manja i sastoji se od 401 x 401 polja, u usporedbi s 801 x 801 na običnim serverima.

Regije, naseljavanje i kontrola

Postoji 87 neovisnih regija koje mogu kontrolirati savezi. To im omogućava sakupljanje pobjedničkih bodova i aktiviranje drevnih moći (artefakte).

Dakle, kako možete osvojiti regiju? Prvo, mora biti otključana. To se događa kada top 5 saveza u regiji ima ukupno najmanje 4.000 stanovnika u regiji. Broj stanovnika drugih saveza, igrača bez saveza, igrača na odmoru ili blokiranih igrača, kao i natarskih naselja ne uzima se u obzir. Nakon što je regija otključana, ne može se ponovno zaključati, međutim upoliko se populacija spusti ispod 4.000 prestaje proizvoditi pobjedničke bodove i moć se deaktivira.

Moguće je samo naseljavanje novih naselja u regijama koje su otključane ili susjednim otključanim regijama. Jedina iznimka od ovog pravila je nekoliko regija u središtu gdje se pojavljuju novi igrači i gdje je uvijek moguće naseliti nova naselja.

Ako jedan od saveza u otključanoj regiji uspije postići više od 50% stanovništva u regiji (broje se samo naselja top 5 saveza u regiji), on će početi preuzimati kontrolu nad regijom. Za to je potrebno 24 sata. Ako uspiju zadržati većinu, oni će kontrolirati regiju.

Podaci o broju stanovnika u regiji i udjelu top 5 saveza mogu se vidjeti u statistikama > kartica regije i bilo kojem veleposlanstvu u regiji. Imajte na umu da stupac "Stanovništvo regije" u statistici pokazuje stanovništvo top 1 saveza u regiji, a ne ukupan broj stanovnika u regiji.

Slijedi pregled mehanike regija:

Status regije Kako postići Efekti
Zaključana Sve regije su zaključane na početku. Ne može se naseliti dok se susjedna regija ne otključa ili ako nije jedna od regija u središtu.
Otključana Top 5 saveza u regiji moraju doseći ukupno 4.000 stanovnika u regiji. Može se naseliti i osporavati. Ne može se ponovno zaključati.
Osporena Jedan od saveza mora postići više od 50% stanovništva od top 5 saveza u regiji. Ostaje otključanai ako savez izgubi većinu.
Osigurana Savez mora držati većinu više od 24 sata neprekidno. Članovi saveza koji kontrolira regiju mogu aktivirati drevnu moć regije (ako je ima) i savez dobiva pobjedničke bodove.

Drevne moći i pobjednički bodovi

Svi članovi saveza koji kontrolira neku regiju mogu imati koristi od drevne moći regije, ako je ima. Kako biste aktivirali drevnu moć, igrač mora imati riznicu na razini 10 (za malu moć koja djeluje na naselje) ili 20 (za moć koja djeluje na račun). Možete aktivirati moć u bilo kojem naselju; ne mora se nalaziti u istoj regiji kao i moć.

Možete aktivirati po jednu moć u svakom naselju, ali samo jedna od moći može djelovati na cijeli račun. Jednom aktivirana, moć traje 24 sata, nakon čega se može ponovno aktivirati ako savez još uvijek kontrolira regiju. Jedna aktivacija je besplatna svaki dan; cijena svake dodatne aktivacije je 5 (za moći koje djeluju na naselje) ili 10 (za moći koje djeluju na račun) zlata.

Moć se također može deaktivirati u sljedećim okolnostima:

 • Ako ste izgubili naselje u kojem je aktivirana
 • Ako Vaš savez izgubi kontrolu nad regijom koja posjeduje moć

Drevne moći, iako vrlo korisne, nisu jedina prednost kontroliranja regija. Ako želite pobijediti, Vaš savez mora prikupiti pobjedničke bodove. Svaki dan savez koji kontrolira regiju, zaradi pobjedničke bodove. Iznos ovisi o regiji:

 • Jedinstvena moć - 10 bodova po danu
 • Velika moć - 30 bodova po danu
 • Mala moć - 50 bodova po danu
 • Nema moći - 100 ili 200 (Delphi regija) bodova po danu

Nema više regije koja ima moć koja odgovara ludom artefaktu na godišnjem speciajlu.

Savez koji prikupi najviše bodova na kraju igre, pobjeđuje. Fire and Sand specijal traje 200 dana i nema svjetskih čuda.

Codex Victoria 

Ukoliko populacija regije padne ispod 4.000, regija prestaje proizvoditi pobjedničke bodove i ne daje više moć regije.

Regija se i dalje može osvojiti/osigurati, mehanizam osvajanja nije promijenjen. Jedina izmjena je što proizvodnja pobjedničkih bodova prestaje i regija više nije vidljiva u riznici.

Primjer 1: 

Regija je otključana ali je ponovo ispod 4.000 populacije

 • Dok je ispod 4.000 populacije, savez postiže >50% kontrole regije
 • Osvajanje započinje. Poruka da nema dovoljno populacije se i dalje prikazuje
 • 4.000 populacije je ponovo dosegnuto.
 • Sada je odbrojavanje vidljivo.

Primjer 2:

 • Regija je otključana.
 • Savez A osvoji regiju.
 • Igrač B koristi drevnu moć.
 • Regija padne ispod 4.000 populacije.
 • Savez A više ne dobiva pobjedničke bodove i ne može više koristiti drevnu moć regije..
 • Igrač B ima i dalje aktivnu moć, ali je ne može ponovo aktivirati.
 • Regija opet ima više od 4.000 populacije.
 • Savez A počinje ponovo dobivati pobjedničke bodove i igrači mogu aktivirati drevne moći. 

Karta


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne