Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Path to Pandora - savezništva

U Travian: Path to Pandora je moguće napraviti savezništvo s najviše četiri saveza koji su međusobno povezani. Pakt o nenapadanju ne utječe na ova savezništva.

Što to znači?

Savez A i Savez B kao i do sada mogu napraviti savezništvo, kada to učine bit će prikazano u diplomaciji saveza.

Path to Pandora: Confederacy


U ovom trenutku, ako savez A želi da savez C bude bude u savezništvu, prvo svi članovi savezništva (u ovom slučaju savez B) moraju prihvatiti ovaj zahtjev. Samo nakon toga savez C dobiva pozivnicu i ako je prihvati bit će prikazan u postojećoj diplomaciji savezništva.


Savez može napustiti savezništvo u svakom trenutku. Može biti i izbačen iz savezništva, ali svi članovi moraju se složiti s tim.

Resursi i vojska se mogu poslati samo na vaš račun, savez ili savezništvo. U slučaju napuštanja savezništva:

  • Ne mogu se poslati nova pojačanja ili resursi. Međutim, resursi koje su već na putu će stići.
  • Pojačanja od drugih savez (a) iz ovog savezništva ili iz saveza koji napušta savezništvo će biti vraćena kući nakon 12 sati.
  • Pojačanja koja su još uvijek na putu nakon isteka tih 12 sati bit će vraćena u trenutku kada stignu na odredište.

Javna ponuda na tržnici je i dalje vidljiva svima, ali ako označite opciju "samo savez" ponuda će biti vidljiva samo članovima vašeg saveza.

Path to Pandora: Confederacy


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne