Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Građevine - Pregled građevina

Drvosječa
Drvosječa
gid 1
Preduvjeti -
Glinokop
Glinokop
gid 2
Preduvjeti -
Rudnik željeza
Rudnik željeza
gid 3
Preduvjeti -
Farma
Farma
gid 4
Preduvjeti -
Pilana
PilanaPilana
gid 5
Preduvjeti Drvosječa razina 10,
Glavna zgrada razina 5
Ciglana
CiglanaCiglana
gid 6
Preduvjeti Glinokop razina 10,
Glavna zgrada razina 5
Ljevaonica željeza
Ljevaonica željezaLjevaonica željeza
gid 7
Preduvjeti Rudnik željeza razina 10,
Glavna zgrada razina 5
Žitni mlin
Žitni mlinŽitni mlin
gid 8
Preduvjeti Farma razina 5
Pekara
PekaraPekara
gid 9
Preduvjeti Farma razina 10,
Glavna zgrada razina 5,
Žitni mlin razina 5
Skladište
SkladišteSkladište
gid 10
Preduvjeti Glavna zgrada razina 1
Žitnica
ŽitnicaFarma
gid 11
Preduvjeti Glavna zgrada razina 1
Kovačnica
KovačnicaKovačnica
gid 13
Preduvjeti Glavna zgrada razina 3,
Akademija razina 1
Arena
ArenaArena
gid 14
Preduvjeti Okupljalište razina 15
Glavna zgrada
Glavna zgradaGlavna zgrada
gid 15
Preduvjeti -
Okupljalište
OkupljališteOkupljalište
gid 16
Preduvjeti -
Tržnica
TržnicaTržnica
gid 17
Preduvjeti Glavna zgrada razina 3,
Skladište razina 1,
Žitnica razina 1
Veleposlanstvo
VeleposlanstvoVeleposlanstvo
gid 18
Preduvjeti Glavna zgrada razina 1
Vojarna
VojarnaVojarna
gid 19
Preduvjeti Okupljalište razina 1,
Glavna zgrada razina 3
Konjušnica
KonjušnicaKonjušnica
gid 20
Preduvjeti Kovačnica razina 3,
Akademija razina 5
Radionica
RadionicaRadionica
gid 21
Preduvjeti Akademija razina 10,
Glavna zgrada razina 5
Akademija
AkademijaAkademija
gid 22
Preduvjeti Vojarna razina 3,
Glavna zgrada razina 3
Skrovište resursa
Skrovište resursaSkrovište resursa
gid 23
Preduvjeti -
Gradska vijećnica
Gradska vijećnicaGradska vijećnica
gid 24
Preduvjeti Glavna zgrada razina 10,
Akademija razina 10
Rezidencija
RezidencijaRezidencija
gid 25
Preduvjeti Glavna zgrada razina 5
Dvorac
DvoracDvorac
gid 26
Preduvjeti Veleposlanstvo razina 1,
Glavna zgrada razina 5
Riznica
RiznicaRiznica
gid 27
Preduvjeti Glavna zgrada razina 10
Ured za trgovinu
Ured za trgovinuUred za trgovinu
gid 28
Preduvjeti Tržnica razina 20,
Konjušnica razina 10
Velika vojarna
Velika vojarnaVelika vojarna
gid 29
Preduvjeti Vojarna razina 20
Velika konjušnica
Velika konjušnicaVelika konjušnica
gid 30
Preduvjeti Konjušnica razina 20
Gradske zidine
Gradske zidine
gid 31
Preduvjeti -
Zemljani zid
Zemljani zid
gid 32
Preduvjeti -
Drveni zid
Drveni zid
gid 33
Preduvjeti -
Kamenozidar
KamenozidarKamenozidar
gid 34
Preduvjeti Glavna zgrada razina 5,
Pivovara
PivovaraPivovara
gid 35
Preduvjeti Žitnica razina 20,
Okupljalište razina 10
Zamka
ZamkaZamka
gid 36
Preduvjeti Okupljalište razina 1
Dvorac heroja
Dvorac herojaDvorac heroja
gid 37
Preduvjeti Glavna zgrada razina 3,
Okupljalište razina 1
Veliko skladište
Veliko skladišteVeliko skladište
gid 38
Preduvjeti Glavna zgrada razina 10,
Svjetsko čudo razina 0
Velika žitnica
Velika žitnicaVelika žitnica
gid 39
Preduvjeti Glavna zgrada razina 10,
Svjetsko čudo razina 0
Svjetsko čudo
Svjetsko čudoSvjetsko čudo
gid 40
Preduvjeti -
Pojilo konja
Pojilo konjaPojilo konja
gid 41
Preduvjeti Konjušnica razina 20,
Okupljalište razina 10
Kameni zid
Kameni zid
gid 42
Preduvjeti

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Samo Egipćani

Improvizirani zid
Improvizirani zid
gid 43
Preduvjeti

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Samo Huni

Zapovjedni centar
Zapovjedni centar
gid 44
Preduvjeti

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Glavna zgrada razina 5
RezidencijaDvorac

Samo Huni

Vodovod
Vodovod
gid 45
Preduvjeti

Dostupno samo u Fire and Sand verziji.

Dvorac heroja razina 10

Samo Egipćani


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne