Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Koji predmeti postoje?

Oprema

Potrošni predmeti

*Za servere koji su započeli prije 2019. pogledajte ovdje.

Oprema

Predmeti za desnu ruku

Rimljani

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Kratki mač legionara

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog legionara

Mač legionara

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog legionara

Dugi mač legionara

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svakog legionara

item

Kratki mač pretorijana

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog pretorijana

Mač pretorijana

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog pretorijana

Dugi mač pretorijana

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svakog  pretorijana

item

Kratki mač imperiana

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog imperiana

Mač imperiana

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog imperiana

Dugi mač imperiana

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadau i +5 poena u obrani za svakog imperiana

item

Kratki mač imperatorisa

+250 Snage u borbi za heroja; za  svakog Equites Imperatoris +9 poena u napadu i +9 poena u obrani

Mač imperatorisa

+1000 Snage u borbi za heroja; za  svakog Equites Imperatoris +12 poena u napadu i +12 poena u obrani

Dugi mač imperatorisa

+4000 Snage u borbi za heroja; za  svakog Equites Imperatoris +15 poena u napadu i +15 poena u obrani

item

Lako koplje Caesarisa

+250 Snage u borbi za heroja; za svakog Equites Caesaris +12 poena u napadu i +12 poena u obrani

Koplje Caesarisa

+1000 Snage u borbi za heroja; za svakog Equites Caesaris +16 poena u napadu i +16 poena u obrani

Teško koplje Caesarisa

+4000 Snage u borbi za heroja; za svakog Equites Caesaris +20 poena u napadu i +20 poena u obrani

Gali

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Lako koplje falangi

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svaku falangu

Koplje falangi

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svaku falangu

Teško koplje falangi

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svaku falangu

item

Kratki mač mačevaoca

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog mačevaoca

Mač mačevaoca

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog mačevaoca

Dugi mač mačevaoca

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svakog mačevaoca

item

Kratki luk Theutatesa

+250 Snage u borbi za heroja; +6 poena u napadu i +6 poena u obrani za svakog Theutatesovog groma

Luk Theutatesa

+1000 Snage u borbi za heroja; +8 poena u napadu i +8 poena u obrani za svakog Theutatesovog groma

Dugi luk Theutatesa

+4000 Snage u borbi za heroja; +10 poena u napadu i +10 poena u obrani za svakog Theutatesovog groma

item

Štap za hodanje Druida Jahača

+250 Snage u borbi za heroja; +6 poena u napadu i +6 poena u obrani za svakog Druida Jahača

Štap Druida Jahača

+1000 Snage u borbi za heroja; +8 poena u napadu i +8 poena u obrani za svakog Druida Jahača

Borbeni Štap Druida Jahača

+4000 Snage u borbi za heroja; +10 poena u napadu i +10 poena u obrani za svakog Druida Jahača

item

Lako koplje Haeduana

+250 Snage u borbi za heroja; +9 poena u napadu i +9 poena u obrani za svakog Haeduana

Koplje Haeduana

+1000 Snage u borbi za heroja; +12 poena u napadu i +12 poena u obrani za svakog Haeduana

Teško koplje Haeduana

+4000 Snage u borbi za heroja; +15 poena u napadu i +15 poena u obrani za svakog Haeduana

Tevtonci

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Batina gorštaka

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog Gorštaka

Buzdovan Gorštaka

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog Gorštaka

Zornjača Gorštaka

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svakog Gorštaka

item

Osti Kopljanika

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog Kopljanika

Šiljak Kopljanika

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog Kopljanika

Koplje Kopljanika

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svakog Kopljanika

item

Sjekirica Boraca sa Sjekirom

+250 Snage u borbi za heroja; +3 poena u napadu i +3 poena u obrani za svakog Borca sa Sjekirom

Sjekira Boraca sa Sjekirom

+1000 Snage u borbi za heroja; +4 poena u napadu i +4 poena u obrani za svakog Borca sa Sjekirom

Ratna Sjekira Boraca sa Sjekirom

+4000 Snage u borbi za heroja; +5 poena u napadu i +5 poena u obrani za svakog Borca sa Sjekirom

item

Laki malj paladina

+250 Snage u borbi za heroja; +6 poena u napadu i +6 poena u obrani za svakog Paladina

Malj paladina

+1000 Snage u borbi za heroja; +8 poena u napadu i +8 poena u obrani za svakog Paladina

Teški malj paladina

+4000 Snage u borbi za heroja; +10 poena u napadu i +10 poena u obrani za svakog Paladina

item

Kratki mač Teutonskih vitezova

+250 Snage u borbi za heroja; +9 poena u napadu i +9 poena u obrani za svakog Teutonskog viteza

Mač Teutonskih vitezova

+1000 Snage u borbi za heroja; +12 poena u napadu i +12 poena u obrani za svakog Teutonskog viteza

Dugi mač Teutonskih vitezova

+4000 Snage u borbi za heroja; +15 poena u napadu i +15 poena u obrani za svakog Teutonskog viteza

Predmeti za levu ruku

Štitovi

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Mali štit

+250 snage u borbi za heroja

Štit

+1000 snage u borbi za heroja

Veliki štit

+4000 snage u borbi za heroja

Rogovi

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Mali rog Natara

+20% snage u borbi protiv Natara

Rog Natara

+25% snage u borbi protiv Natara

Veliki rog Natara

+30% snage u borbi protiv Natara

Vreće

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Vrećica lopova

10% pljačkaški bonus

Torba lopova

15% pljačkaški bonus

Vreća lopova

20% pljačkaški bonus

Napomena: vreće mogu da koriste svi narodi uključujući i Rimljane i Gale.

Ostalo

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Mala karta

30% brži povratak (odnosi se na heroja i svu vojsku koja je s njim)

Karta

40% brži povratak (odnosi se na heroja i svu vojsku koja je s njim)

Velika karta

50% brži povratak (odnosi se na heroja i svu vojsku koja je s njim)

item

Mala zastava

30% brža vojska između vlastitih sela

Zastava

40% brža vojska između vlastitih sela

Velika zastava

50% brža vojska između vlastitih sela

item

Mali barjak

15% brža vojska između saveznika

Barjak

20% brža vojska između saveznika

Veliki barjak

25% brža vojska između saveznika

Kacige

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Kaciga Opreza

+15% više iskustva za heroja

Kaciga Prosvjetljenja

+20% više iskustva za heroja

Kaciga Mudrosti

+25% više iskustva za heroja

item

Kaciga Regeneracije

+10 životnih poena po danu

Kaciga Zdravlja

+15 životnih poena po danu

Kaciga Iscjeljenja

+20 životnih poena po danu

item

Kaciga Gladijatora

+100 kulturnih poena po danu

Kaciga Tribuna

+200 kulturnih poena po danu

Kaciga Konzula

+800 kulturnih poena po danu

item

Kaciga Jahača

smanjenje vremena obuke u konjušnici za 10 posto

Kaciga Konjice

smanjenje vremena obuke u konjušnici za 15 posto

Kaciga teške Konjice

smanjenje vremena obuke u konjušnici za 20 posto

item

Kaciga Najamnika

smanjenje vremena obuke u vojarni za 10 posto

Kaciga Ratnika

smanjenje vremena obuke u vojarni za 15 posto

Kaciga Vladara

smanjenje vremena obuke u vojarni za 20 posto

Oklopi

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Laki oklop Regeneracije

+20 životnih poena po danu

Oklop Regeneracije

+30 životnih poena po danu

Teški oklop regeneracije

+40 životnih poena po danu

item

Laki oklop Izdržljivosti

Gubici smanjeni za 4 životnih poena i +10 životnih poena po danu

Oklop Izdržljivosti

Gubici smanjeni za 6 životnih poena i +15 životnih poena po danu

Teški oklop Izdržljivosti

Gubici smanjeni za 8 životnih poena i +20 životnih poena po danu

item

Laki oklop Života

+250 snage u borbi za heroja

Oklop Života

+1000 snage u borbi za heroja

Teški oklop Života

+4000 snage u borbi za heroja

item

Laki oklop Snage

Gubici smanjeni za 3 životnih poena i
+125 snage u borbi za heroja

Oklop Snage

Gubici smanjeni za 4 životnih poena i
+500 snage u borbi za heroja

Teški oklop Snage

Gubici smanjeni za 5 životnih poena i
+2000 snage u borbi za heroja

Čizme

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Čizme Regeneracije

+10 životnih poena po danu

Čizme zdravlja

+15 životnih poena po danu

Čizme Iscjeljenja

+20 životnih poena po danu

item

Čizme Najamnika

+25% brža osnovna brzina vojske za udaljenosti preko 20 polja

Čizme Ratnika

+50% brža osnovna brzina vojske za udaljenosti preko 20 polja

Čizme Vladara

+75% brža osnovna brzina vojske za udaljenosti preko 20 polja

item

Male ostruge

+3 Polja po satu na 1x speed svijetu (+6 polja po satu na 3x speed svijetu)

Ostruge

+4 Polja po satu na 1x speed svijetu (+8 polja po satu na 3x speed svijetu)

Zle ostruge

+5 Polja po satu na 1x speed svijetu (+10 polja po satu na 3x speed svijetu)

Konji

izgled naziv i bonus
naziv i bonus
naziv i bonus
item

Uštrojen Konj

Brzina heroja se povećava za 14 polja po satu na 1x speed svijetu (na 28 polja po satu na 3x speed svijetu)

Punokrvni konj

Brzina heroja se povećava za 17 polja po satu na 1x speed svijetu (na 34 polja po satu na 3x speed svijetu)

Ratni konj

Brzina heroja se povećava za 20 polja po satu na 1x speed svijetu (na 40 polja po satu na 3x speed svijetu)

NAPOMENE:

  • Konj ubrzava samo heroja, a ne i vojsku koja ide s njim.
  • Galski heroj ima bonus od +5 polja po satu na 1x speed svijetu (+10 polja po satu na 3x speed svijetu) ako je na konju.

Potrošni predmeti

izgled naziv i bonus
item

Pomast

Odmah regenerira životne bodove heroja. Broj predmeta određuje koliko poena se regenerira (najviše 100%). Djeluje kada opremite heroja time.

item

Svitak

Djeluje kad se stavi u torbu i povećava iskustvo heroja. Djeluje kada opremite heroja time.

item

Kanta

Oživljava Vašeg heroja jednom i to besplatno. Ako je heroj živ, ne možete staviti kantu u vreću. Djeluje kada opremite heroja time.

Može se koristiti jednom dnevno na 1x speed serveru. Za ostale servere ovisi o brzini igre: (24h / (RoundDown (Speed/3) + 1))).

item

Ploča zakona

Povećava lojalnost sela u kojem je heroj za 1% za svaku ploču do najviše 125%. Djeluje kada opremite heroja time.

item

Knjiga mudrosti

Ponovo raspodijelite sve poene po atributima. Djeluje kada opremite heroja time.

item

Umjetnina

Ako je date vašem stanovništvu, oni će spontano pokrenuti proslavu bez potrebe za Vijećnicom i vremenom. Na taj način vaše selo će dobiti kulturne bodove.

Može se koristiti jednom dnevno na 1x speed serveru. Za ostale servere ovisi o brzini igre: (24h / (RoundDown (Speed/3) + 1))).

Pojavljujе se nakon oko 14 dana igre (ovisi o brzini igre).

item

Mali zavoj

Gubici u borbi se smanjuju odmah nakon bitke ukoliko heroj posjeduje zavoje.
Ovaj zavoj može izliječiti najviše 25% gubitaka.
Možete izliječiti samo onoliko vojske koliko imate zavoja. Vrijeme liječenja je isto kao i vrijeme povratka vojske, s tim da je najkraće 24 sata. Ovo znači da vam npr.. treba 50 malih zavoja izliječiti 25 posto od 200 vojnika.

item

Zavoj

Gubici u borbi se smanjuju odmah nakon bitke ukoliko heroj posjeduje zavoje.
Ovaj zavoj može izliječiti najviše 33% gubitaka.
Možete izliječiti samo onoliko vojske koliko imate zavoja. Vrijeme liječenja je isto kao i vrijeme povratka vojske, s tim da je najkraće 24 sata. Ovo znači da vam npr.. treba 99 zavoja izliječiti 33 posto od 200 vojnika.

item

Kavez

Njima možete pripitomiti životinje iz doline i dovesti ih u svoje selo gdje će pomoći u obrani.

Često postavljena pitanja o kavezima:
Da li kavezi mogu zarobiti vojsku prirode drugog igarača kao što mogu iz napuštenih dolina?
- Ne, jer kavezi rade samo sa "normalnim" jedinicama prirode. Jedinice u selu igrača su pojačanje i ne mogu biti uhvaćene.
Kako mogu da iskoristim kaveze?
- Jednostavno opremite vašeg heroja kavezima i pošaljite ga da napadne napuštenu dolinu.
Da li se heroj bori kada napada napuštenu dolinu zajedno sa drugim jedinicama?
- Ne. Nema borbe sve dok je vaš heroj opremljen kavezima.
Ako oslobodim životinje, da li ću dobiti natrag kaveze?
- Ne.
Da li treba da hranim životinje koje uhvatim?
- Ne, one ne jedu vašu hranu.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne