Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

G - Šta je sa mojim zlatom nakon što server završi

Svi igrači na serveru koji završi dobiju e-mail kao i IGM koji sadrži link. Koristeći ovaj link preostalo zlato može biti prebačeno na drugi server. Imajte na umu da se zlato može prebaciti samo unutar servera iste države npr izmedju svih servera sa iste domene najvise razine, npr. ".ba", ".hr", ".rs".


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne