Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Novi sustav savezništva

Svi novi serveri koji počnu poslije 15.08.2019. godine imaju novi sustav savezništva, s kojim je moguće napraviti savezništvo s najviše četiri saveza koji su međusobno povezani. Pakt o nenapadanju ne utječe na ova savezništva.

Što to znači?

Savez A i Savez B kao i do sada mogu napraviti savezništvo, kada to učine bit će prikazano u diplomaciji saveza.

Path to Pandora: Confederacy


U ovom trenutku, ako savez A želi da savez C bude bude u savezništvu, prvo svi članovi savezništva (u ovom slučaju savez B) moraju prihvatiti ovaj zahtjev. Samo nakon toga savez C dobiva pozivnicu i ako je prihvati bit će prikazan u postojećoj diplomaciji savezništva.


Savez može napustiti savezništvo u svakom trenutku. Može biti i izbačen iz savezništva, ali svi članovi moraju se složiti s tim.

Resursi i vojska se mogu poslati samo na vaš račun, savez ili savezništvo. U slučaju napuštanja savezništva:

  • Ne mogu se poslati nova pojačanja ili resursi. Međutim, resursi koje su već na putu će stići.
  • Pojačanja od drugih savez (a) iz ovog savezništva ili iz saveza koji napušta savezništvo će biti vraćena kući nakon 12 sati.
  • Pojačanja koja su još uvijek na putu nakon isteka tih 12 sati bit će vraćena u trenutku kada stignu na odredište.

Javna ponuda na tržnici je i dalje vidljiva svima, ali ako označite opciju "samo savez" ponuda će biti vidljiva samo članovima vašeg saveza.

Path to Pandora: Confederacy


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne