Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Opće informacije

Artefakti su ponovo uvedeni u Travian 3.5 verziji, nakon što su bili prisutni u Travian 2, kao što piše niže (iako su građevinski planovi ostali dio igre). Postoje tri vrste artefakta dostupnih u verziji 3.5, a to su mali, veliki i posebni. Mali utječu samo na naselje u kojem se nalaze, veliki na cijeli korisnički račun a posebni na cijeli račun ali s većim bonusima.

Igrač može koristiti najviše 3 artefakta istovrijemeno, od kojih samo jedan može biti veliki ili posebni. Moguće je posjedovati i više od toga, ali samo 3 najstarija će funkcionirati. Više od 3 artefakta je moguće osvojiti samo osvajanjem naselja u kojima se nalaze. Za osvajanje drugog velikog ili posebnog artefakta, također je potrebno osvajati naselje u kojem se nalazi. Ukoliko posjedujete istovrijemeno posebni artefakt i mali artefakt iste  vrste, na naselje u kojem se nalazi mali artefakt utječe samo on, dok se učinak posebnog (ili velikog) poništava.

Artefakti će se pojaviti u Natarskim naseljima i ostati neaktivni dok ih netko ne osvoji. Da biste osvojili mali artefakt treba vam riznica na razini 10, a za veliki i posebni na razini 20. Pri napadu morate pobiti obrambenu vojsku i uništiti riznicu u kojoj se artefakt nalazi, te poslati normalan napad s herojem iz vlastitog naselja u kojem imate riznicu. Artefakti počinju djelovati nakon 24 od osvajanja, čak i ako ste ga osvajali od sebe.

Napomena: Artefakti nisu nikad aktivni u naseljima Natara, mogu se aktivirati samo u naseljima igrača.


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne